YÜKLEME KURALLARI

 

Araçlara taşıma sınırı üstünde yolcu ve yük alınması,taşıma sınırı  aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır. Ağırlığı ve boyutları bakımından özelliği olan yüklerin karayolu ile taşınması için karayolları genel müdürlüğü’nden  izin alınması zorunludur.

Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom enerjisi Komisyonundan izin alınması zorunludur.

 

Yükleme sırasında dikkat edilecek hususlar:

 

Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek ,sızacak ,gürültü çıkaracak şekilde yüklenmez.Dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmez. Görüşe engel olacak plakalarını ,ayırım işaretlerini,  dönüş ışıklarıyla, yansıtıcıları  örtecek şekilde yüklenmez. Aracın boyunu önden 1m. Arkadan 2 m. Den fazla taşacak şekilde yüklenemez. Çamurluk , basamak, kasa kenarı ,sürücü mahallinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda  ve yük üzerinde yolcu taşınması yasaktır. 

 

Yük taşımak için yapılmış araçlarda, gerekli hallerde :

 

Uygun oturma yerlerinin  yapılmış, kasa kenarlarının kapalı ve üzeri örtülü olması şartıyla, taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir. Kısa mesafede işçi taşınmasında ,arka kapakların 90 cm. ve karoser zeminden  120 cm. yükseklikte ve elle tutulacak bir korkuluk olması şartıyla  taşıma sınırının  her tonu için  ayakta 2 yolcu  taşınabilir.

Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla  lastik tekerlekli traktörlerin  römork veya yarı römorklarında , oturmaları şartıyla, taşıma sınırın  her tonu için  en çok 3 kişi taşınabilir.

Yükle yolcu bir arada taşınırken yükler sağlam olarak yerleştirilmiş  ve bağlanmış olmalı, kasanın  yan ve arka kapakları kapalı olmalı, yolcular kasa içinde ayrı bir yere oturtulması şartıyla  yolcu taşınabilir.