TRAFİK SUÇLARI

VE KARŞILIĞI CEZALAR

ADLİ CEZALAR :

·        Hafif para cezası,

·        Hafif hapis (hafif para cezası bile birlikte),

·        Belgelerin geri alınması ve iptali,

·        İşyerlerinin kapatılması cezası,

İDARİ CEZALAR :

·        Para cezası

·        Belgelerin geri alınması,

·        Puan cezası

 

*Suçun işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde toplam 100 ceza  puanını dolduran sürücülerin belgeleri 2 ay süre ile geri alınır. Aynı yıl içerisinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

*Bir yıl içinde 3 defa ceza puanını dolduran sürücülerin belgeleri süresiz olarak geri alınır.

*Asli kusurlu olarak ölüme sebebiyet veren sürücülerin belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.

*İdari bir trafik suçu işleyenler hakkında ceza tutanağı  düzenlenir.Ceza tutanağında yazılan para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde yatırılması zorunludur.Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay için % 5 gecikme faizi uygulanır.