TRAFİK İŞARETLERİ , ANLAMLARI VE UYMA MECBURİYETİ

1- Trafik görevlisinin işaretleri
2- Işıklı işaret cihazları
3- İşaret levhaları
4- Yol çizgileri
5- Diğer işaretleme elemanları

TRAFİK GÖREVLİSİNİN İŞARETLERİ :

A ) Yolun trafiğe açık/ kapalı olması hali :

Trafik görevlisinin kolları yanlarda ise ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe kapalı sağ veya sol istikametinde kalan yollar ise trafiğe açıktır.Sağ veya sol koldan birini veya ikisini yere paralel olarak açtığında kollar doğrultusundaki araçlara geç, ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur demektir. Sürücüler trafik görevlisini önden veya arkadan görüyorsa durmalı omuz istikametinden görüyorlarsa geçmelidirler.
B ) Trafiğin bütün istikametlere kapanması hali :

Trafik görevlisinin sağ veya sol kollarından biri yukarıda,diğeri aşağı pozisyonda ise bu durumda yol bütün yönlere kapalı olup, sürücüler için daha önce kendisine açık olan yolun kapanacağını , kapalı olan yolun ise açılacağını bildirir. (Trafik polisinin yön değiştireceği anlaşılır.)
C ) Trafiği hızlandırma işareti :

Trafik görevlisi ,hızlandırmak istediği yöne sol veya sağ yanı dönük olarak durur , o istikamette bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırarak, eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp,tekrar yere paralel hale getiriyorsa bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir. D ) Trafiği yavaşlatma işareti :

Trafik görevlisi, yavaşlatmak istediği yöne dönük durumdadır, sağ veya sol kolunu trafiğin akış istikametine göre omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp, 45 derece ile 90 derece arasında yavaş yavaş sallar. Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir.
E ) Yön tayini hareketi :

Trafik görevlisinin sağ veya sol kolu dirsekten kırılmış vaziyette ve diğer kolu dik olarak yönlendirilmek istenen tarafı gösterir. Bu pozisyonda sürücüler kol istikametine göre hareket etmelidir.
F ) Gece trafiği yönetme hareketleri :

Trafik görevlisi gece ışıklı işaret çubuğu kullanarak trafiği yönetme hareketlerini trafiğin pozisyonuna ve işaret verilecek akımın yönüne göre sağ veya sol kol ile yapar.
1- ) İşaret çubuğu ile DÖNÜŞ işareti verme :

Trafik görevlisi vücudunu hareket edecek trafiğe dik konumda tutar. Sağa dönecek trafik için çubuk sol koldadır ve işaret soldan sağa doğru verilir. Sürücüler çubuğun gösterdiği istikamete doğru hareket etmelidirler.

2- ) İşaret çubuğu ile GEÇ işareti verme :

Vücudunu hareket edecek trafiğe dik konumda tutar.İşaret verilecek olan trafiğe o yöndeki kol dirseğe kadar yere paralel kaldırır ve dirsekten itibaren ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizer Normal geç işaretini kolu ile yapar. Sürücü geçme işlemine devam eder.
3- ) İşaret çubuğu ile DUR işareti verme :

Trafik görevlisi vücudunu, durdurulacak trafiğe dik konumda tutar ve yolun kenarına yakın bir yerdedir. Çubuk sağ elinde ve dirsek kırık bir şekilde öndedir.Çubuğu yere dikey bir konumda ve 45 derecelik bir yay içerisinde vücudun sağından soluna doğru hareket ettiriyorsa , sürücüler durmalıdır. Görevli kişileri, kısa sesli tek veya fasılalı düdük sesi uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük sesi dur demektir.

Devamı