ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALLARI

Öndeki aracı geçmek isteyen sürücüler :

1- Arkadan gelen başka bir sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına,

2- Geçilecek aracın bir başka aracı geçmek için uyarı işareti vermemiş olmasına,

3- Geçmede  kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına ,

4- Geçişin  geçilecek araçlar için herhangi bir güçlük oluşturmayacak şekilde olmasına,

5- Araçlardaki hız farkları ve uzunlukları göz önünde bulundurularak yeterli mesafe ve zamanın olup olmadığına,

6- Karşıdan gelen trafiğin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına

dikkat etmek zorundadırlar.

Öndeki aracı geçmek isteyen sürücülerin uyması gereken kurallar:

1-     Geçme, geçilecek aracın  solundan yapılır.

2-     Gündüz korna gece selektör ile geçilecek araç sürücüsü uyarılır,sola dönüş lambası ile işaret verilir.

3-     Geçilecek araca takip mesafesi kadar yaklaştıktan sonra sol şeride geçilir.

4-     Geçilen araç geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde gidilir.

5-     Sağa dönüş lambası ile işaret verildikten sonra, sağ şeride geçilir ve geçiş tamamlanır.

Zorunlu hallerde :

1-     Sola  dönüş işareti verip yavaşlayan aracın ,

2-     Yolun ortasından giden tramvayların ,

3-     Zorunlu trafik sebebiyle beklemekte olan araçların,

4-     Görevi gereği yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağından geçilebilir.