KARAYOLLARI TRAFİK

KANUNU

 

Karayollarındaki can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik düzeninin kontrolünün sağlanması ve trafiği ilgilendiren bütün konularda alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla ülkemizde  2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve Karayolları trafik yönetmeliği çıkartılmıştır. 18 ekim 1983 tarihinde kanunlaşmış ve 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.