HUKUKİ SORUMLULUK

VE SİGORTA

 

Motorlu taşıt kullanan kişiler araç kullanırken bir kimsenin ölümüne ,yaralanmasına  yada başka bir şeyin zarar görmesine sebep oldukları zaman bir zarar meydana gelir ve bu zararlardan araç kullanan , aracı işleten firma veya bağlı olduğu kuruluş doğan zarardan müteselsilen ve müştereken sorumludur.

            Araç kullanan veya işletenlerin zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmaları ve poliçelerini araçlarında bulundurmaları zorunludur. Sigorta süresi 1 yıldır ve süresi bitince yenilenmelidir.

Mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir.

Mali sorumluluk sigorta poliçesi maddi teminat, tedavi masrafları ve diğer tazminat talepleri ile ölüm tazminat taleplerini karşılar.

            Kazadan zarar görenler kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu ile istenilen belgeler sigorta şirketine teslim edilir. Sigorta şirketi evrakları teslim aldığı andan itibaren 8  iş günü  içerisinde kapsam dahilinde olan ödemeleri yapar. Sürücüler isteğe bağlı olarak aracı herhangi bir tehlikeye karşı sigorta ettirmek için  kasko sigortası yaptırabilirler.