HIZ KURALLARI :

 

SÜRÜCÜLER HIZLARINI;

·        Yol durumuna göre,

·        Kullandıkları aracın cinsine göre

·        Yük durumuna göre

·        Hava ve görüş durumuna göre

·        Yoldaki trafiğin durumuna göre

·        Trafik işaretlerinde belirtilen şartlara göre

Ayarlamak zorundadır.

 

 

Motorlu araçların , karayollarında sürülmesine izin verilen ,en yüksek hıza azami hız,en düşük hıza asgari hız denir.

            Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri içinde ,dışında ve otoyollarda römorksuz araçlar için azami hız sınırı aşağıdaki gibidir.

 

ARAÇ CİNSLERİ                                                                Ş.İ.       Ş.D.   Otoyol

 

Otomobil                                                                                 50         90         120

Otobüs                                                                                     50         80         100

Minibüs,Kamyonet.Kamyon                                                   50         80           90 

Tehlikeli madde taşıyan araçlar,özel izin belgeli araçlar        30         50           60

Arazi taşıtları ve motosikletler                                                50         70           80

Bisiklet ve motorlu bisiklet                                                     30         50          ----

LTT ,İş makinesi,arızalı aracı çeken araç                               20         20           ----

Servis freni bozuk olan aracı çeken araçlar                            15         15           ----

 

Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda ,aracın

Cinsi fark etmeksizin asgari hız sınırı 15 km/saat, otoyollarda ise 40 km./saat dir.

 

Lastik tekerlekli traktör hariç ,römork takmış römorklu ve yarı römorklu araçlarda en fazla hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara göre 10 km.daha düşüktür.

 

İç işleri bakanlığı ,bayındırlık ve iskan bakanlığı’nın uygun  görüşünü alarak otoyollarda ,otomobiller için yol standartlarını dikkate alarak hız sınırlarını 20 km. daha artırmaya yetkilidir.

 

Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tespit eden veya ölçen cihazları bulunduranlar hakkında hafif para cezası ile birlikte 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis, imal ve ithal edenlere hafif para cezası  ve 6 aydan 8 aya kadar hafif hapis cezası verilir.

 

Hız kurallarını ihlalden ceza yazılan sürücülerden, o tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin ,sürücü belgeleribir yıl süreyle geri alınır.

 

 

Hız azaltılması gereken yerler :

Kavşaklara yaklaşırken

Dönemeçlere girerken,

Dönemeçli yollarda giderken,

Tepe üstlerine yaklaşırken,

Yaya ,okul,demiryolu geçitlerine yaklaşırken,

Tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,

Yapım ,onarım ve bakım çalışmaları yapılan yol kesimlerinde hızlarını azaltmak zorundadırlar. 

 

Taşıtın frenle durdurulması :

Sürücü aracını sevk ve idare ederken değişik tehlikelerle karşılaşabilir,sürücünün tehlikeyi görüp, yorumlaması ve tedbir alabilmesi için bir süre geçecektir. Tehlikeyi görüp ayağını gaz pedalından çekip,frene basması için geçen bu süreye reaksiyon süresi denir. Reaksiyon süresi en fazla 0,75 sn.dir.

Aracın reaksiyon süresi içerisinde kat ettiği yola reaksiyon mesafesi (intikal mesafesi) denir.

Fren pedalına basılması ile tekerleklerin kilitlenip kızaklamanın başlaması arasında geçen zamana Fren süresi denir. Aracın fren intibak zamanı içerisinde kat etmiş olduğu yola fren mesafesi denir.

Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamı duruş mesafesini verir.