GEÇMEK İSTEYEN ARACA YOL VERME MECBURİYETİ VE UYULACAK KURALLAR:

Geçilen araç sürücüsü, kendisini geçmek isteyen aracın işaretini alınca:

 

1-     İki yönlü iki şeritli yollarda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek ,

2-     Dörtten fazla şeritli yollarda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,

3-     Hızını arttırmamak,

4-     Trafiğin yoğun olduğu yollarda yavaş gitmek sebebiyle kendilerini geçmek isteyen araçlara geçme kolaylığı sağlamak, gerekirse yavaşlamak veya durmak zorundadır.

5-     Sürücülerin arkadaki araca dönüş ışıklarıyla geç işareti vermeleri yasaktır.

6-     Geçilen araç sürücülerinin, kendilerini geçmek isteyen sürücülere karşı yol vermemeleri, hız artırmaları ve sola dönüşe geçmeleri yasaktır.