DURMA DURAKLAMA VE

PARKETME KURALLARI

 

DURMA: Araçların görevli kişilerce verilen dur emrinde veya kırmızı ışıklı işaret levhalarına, her türlü trafik mecburiyeti nedeniyle durdurulması hallerine durma denir

DURAKLAMA : Araçların yolcu indirip bindirmeleri, yüklemek veya boşaltmak için, araçların kısa süreli beklemek amacıyla durdurulmasına duraklama denir. Duraklama bekleme amacıyla yapılırsa, bu süre en çok 5 dakikadır. Bu sürenin uzaması park etme sayılır.

 

 

DURAKLAMADA ALINACAK   TEDBİRLER:

 

·        En uygun yerin seçilmesi,

·        Bulunulan şeritte en az yerin işgal edilmesi,

·        Varsa banketten yararlanılması,

·        Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyorsa, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması, motorun durdurulup aracın iniş eğiminde ön tekerleklerine çıkış eğiminde arka tekerleklerine aracın dingil sayılarına niteliğine uygun şekilde takoz konulması, el freninin çekilmesi, çıkış ta 1. vitese ,inişte geri vitese takılması, tekerleklerin sağa çevrilmesi

·        Diğer araç ve yayaların geçişini zorlaştırmayacak ve karayolu yapısını bozmayacak veya kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması zorunludur.

DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER :

Taşıt yolu üzerinde;

·        Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde,

·        Yay ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,

·        Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç)

·        Kavşaklarda ,tünellerde, köprülerde ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 m. Yerleşim birimleri dışında 100 m. Mesafe içinde,

·        Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde,

·        Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında ( duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler hariç), 15 m. Mesafe içinde,

·        Duraklayan veya parkeden araçların yol tarafındaki yanında,

·        İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim yerleri içinde 15 m. dışında ise 100 m .mesafede ,

·        Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında , taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

·        Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olacak şekilde,

PARK ETME:

Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etme  amacını değiştirmez.     

 

DURAKLAMA, bekleme amacı ile yapılırsa bu süre en çok 5 dk. Geçemez  geçtiği takdirde bu park etme sayılır.

 

 

PARK ETMEDE ALINACAK TEDBİRLER:

·        Araç el freni ile tespit edilir,

·        Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri,yokuşta birinci vitese takılır ve ön tekerlekler sağa çevrilir,

·        Eğimli yollarda araçların her iki arka tekerleğin  inişte ön ,çıkışta  arka taraflarına takoz konulur,

·        Aracın terk edilmesi halinde camlar  kapatılarak kapılar kilitlenir.

PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER :

·        Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,

·        Park etmenin işaretlerle yasak olduğu yerlerde,

·        Geçiş (mülk) yolları önünde ve üzerinde,

·        Yangın musluklarına her iki yönden 5 m. Mesafe içinde ,

·        Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının park yerinde, her iki yönden 15 m. Mesafe içinde,

·        Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,

·        Park etmiş araçların çıkışını engelleyecek şekilde,

·        Geçiş üstünlüğü bulunan araçların giriş  ve çıkışlarının yapıldığı  yerleri belirten işaret levhalarına 15 m. Mesafe içinde ,

·        Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle  belirlenmemiş geçitler ile  köprüler üzerinde  veya bunlara 10 m. Mesafe içinde,

·        Kamunun yararlandığı  giriş ve çıkış kapılarına  her iki yönde 5 m. Mesafe içinde ,

·        Kişi, kurum yada kuruluşlara trafik komisyonu kararı ile  ayrılmış  olan yerlere ,

·        Mecburi haller dışında yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında,

·        İşaret levhasında gösterilen park etme süresi dışında ,

·        Yaya yollarında ,

·        Özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödenmeden park etme halinde veya süresi dışında,

·        Park etmek için ayrılmış olan yerlere belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında , park etmek yasaktır.