DÖNÜŞLER VE MANEVRA KURALLARI:
 

MANEVRA KURALLARI:

Karayolunda hareket halinde olan ve iki yönlü iki şeritli yolda önde giden bir aracı geçmeye başlamadan veya park etmiş araçların arasından çıkarken ,taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken ,şerit değiştirirken , sağa –sola dönerken ,geri giderken karayolunu kullananları tehlikeye sokmayacak şekilde uyulması gereken kurallar şunlardır:

1-     Aracı  çalıştırmadan önce etrafını kontrol etmeli ,

2-     Manevralar sırasında dönüş ışıklarını kullanmalı ve manevra süresince işarete devam etmeli ,

3-     Kavşaklara yerleşim birimi içinde  30 m. Dışında 150 m. Kala ve kavşak içinde şerit değiştirmek yasaktır.

 

Dönüşlerde uyulması gereken kurallar :

1-     Dönüş işaretini vermek,

2-     Uygun mesafede dönüşe ayrılan şeride  girmek (Ş.İ. 30m.ve S.D. 150 m.)

3-     Hızlarını azaltmak,

4-     Sağa dönüşte dar kavisle, sola dönüşte geniş kavisle dönmek,

5-     Sağa dönüşlerde geçen yaya veya bisiklet sürücüsü varsa yol vermek,

6-     Gireceği yol çok şeritli ise; sola dönüşte uygun şeride ,sağa dönüşte  en sağ şeride geçmek ve dönüş tamamlanınca  hızının gerektirdiği uygun şeride geçmek zorundadırlar.

 

DÖNÜŞLER (Doğrultu değiştirme) :

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirmek isteyen sürücüler:

A-Sağa dönüşlerde:

1- Dönüş işareti vermeye,

2- Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmeye,

3- Hızını azaltmaya,

4- Dar bir kavisle dönmeye,

5- Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisikletlilere geçiş hakkı vermeye,

6- Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye mecburdurlar.

B- Sola dönüşlerde :

1- Dönüş işareti vermeye,

2-Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldakine ,iki şeritli ve iki yönlü karayollarında sağ şeridin soluna yanaşmaya,

3- Hızını azaltmaya ,

4- Dönüşe başlamadan sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,

5- Dönüş sırasında karşıdan gelen emniyetle duramayacak kadar kavşağa yaklaşmış araçları beklemeye,

6- Döneceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçları engellememek için dönüşü geniş kavisle yapmaya,

7- Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermeye,

8- Dönüş sırasında yolun çok şeritli olması halinde en sağ şerit dışındaki uygun bir şeritten kavşağı terk etmeye,

9- Döndüğü yola girdikten sonra en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağ şeride veya hızının gerektirdiği şeride girmeye mecburdurlar 

 

DÖNEL KAVŞAKLARDA DÖNÜŞLER :

Bu kavşakların sağladığı en büyük avantaj geriye dönüşlerin güvenle yapılabilmesidir.Dönel kavşaklarda sağa veya sola dönüş kurallarına aynen uymakla birlikte ;

1-     Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmeye,

2-     Dönel kavşakta geriye dönecekse orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmeye,

3-     Orta ada etrafında dönerken, kavşak çıkışında bulunan ve uygun mesafede olmayan bir karayoluna veya geçiş yoluna girmek istemesi hali dışında, şeridini muhafaza etme mecburdurlar.

Araç sürücülerinin ;

1-     Dönüş işaretini vermeye,

2-     Uygun şeride girmeye,

3-     Hızlarını azaltmaya,

4-     Sola yada geriye döneceklerin, orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeleri,

5-     Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmeleri yasaktır.

6-     Sola dönüş yapacakların ; orta adanın uzağında  durmaları ve kalkıştan sonra gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş lambalarıyla işaret verip, dönel kavşaktan çıkmaları gerekmektedir.

7-     Geriye dönüş yapacakların; orta adanın yakınında durmaları cve sola dönüş lambalarıyla işeret verip, kalkıştan sonra şerit değiştirmeden ada etrafında çeyrek tur daha giderek beklemeleri ve son kalkışta geriye dönüşü tamamladıktan sonra trafiği tehlikeye düşürmeden kısa sürede sağ şeride veya hızını gerektiren şeride geçmeleri zorunludur.

 

Geri Gitme ve Dönüşler :

·        Trafiğin yoğun olduğu yollarda geri dönüş yapmak yasaktır.

·        Geri dönüşün yapılacağı yer uygun durumda ise ,diğer araçların geçişini engellemeyecek ve yolu kullananları tehlikeye düşürmeyecek şekilde ve en az manevra ile geri dönüş yapılabilir.

·        Araç sürücüleri bağlantı yollarında geri gidemezler.

·        Tek yönlü yolarda duraklama ve park manevrası dışında geri gitmeleri yasaktır.

·        İki aracın emniyetle  geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yollarda geri gitmek yasaktır.(geçiş kolaylığı sağlamak dışında )

·        Otobüs,kamyon, çekici gibi araçlarda geri manevra emniyetle sağlanamıyorsa bir gözcü bulundurulması zorunludur.