ARIZALI ARAÇLARIN

İŞARETLENMESİ

 

KARAYOLUNDA BOZULAN ARAÇLARIN DURUMUNA GÖRE :

 

Araçların park ışıklarının yakılmadığı veya yakılması halinde bile diğer sürücüler tarafından 150 m. Mesafeden açıkça görülmediği takdirde bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere ,diğer araç sürücülerinin 150 m. Den açıkça görebilecekleri  birer kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulması mecburidir.

            Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde yansıtıcının veya kırmızı ışıklı cihazın araçtan en az 30 m. uzaklığa diğer araç sürücülerinin 150 m. Mesafeden görebilecekleri yer ve şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

Otobüs kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde  en az  150 m. mesafeden net olarak görülebilecek şekilde  150x25 cm. ebadında engel işareti konulması mecburidir.

Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı süre ile başında beklenmek suretiyle gözetim altında tutulacaktır. Gereki tedbirler alınıncaya kadar araçta dörtlü ikaz lambaları varsa bu lambaları veya dönüş lambaları birlikte yakılabiliyorsa bunların yakılması zorunludur.

ARIZALI ARACIN ÇEKİLMESİ :

Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı araçlarla çekilir.

Çekilen aracın :

·        Ağırlığı çeken aracın taşıma sınırından fazla olmayacak ,

·        Sürücünün yönetiminde olacaktır.

·        Işık donanımı bozuk ise arkasına  gündüz 20 x 20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veren yansıtıcı veya reflektör konur.

·        Araçlar kendi cinsinden bir araçla çekilmelidir.

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar :

·        Her iki araç boş olacak ,gerekli ise sürücüsünden başka birer hizmetli dışında yolcu bulunmayacak,

·        Bağlantıları çelik çubuk ,çelik halat veya zincirle yapılacak,

·        İki araç arasındaki mesafe 5 m.yi geçmeyecek, 2,5 m.yi geçtiği takdirde bağlantının ortasına kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulacaktır.

·        Çekilen aracın freni bozuk ise açıklık 1 m.den fazla olmayacak, bağlantıları çeki demiri ile yapılacak,

·        Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km. hızdan, diğer hallerde 20 km. hızdan fazla hızla sürülmeyecek,

Hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir araçla çekilemeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir