ARAÇLARIN TESCİLİ

*İlk tescil için satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde,

*Daha önce tescil edilmiş aracı ,devir aldıklarında  1  ay içinde kendi adlarına tescil yaptırmak zorundadırlar.

*Hurdaya çıkarılan araçlar çıkış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yetkili tescil kuruluşuna  müracaat etmek zorundadırlar.

*Araç üzerinde yapılan  değişiklikleri 30 gün içinde tescil kuruluşuna bildirmek zorundadırlar.

*Arka plakanın 20 m.den okunacak şekilde aydınlatılması gerekir.

 

Araç üzerinde bulundurulması gerekli belge ve plakalar

1-     Tescil Belgesi

2-     Trafik Belgesi

3-     Mali Sorumluluk Sigortası

4-     Tescil Plakası

Tescile yetkili kuruluşlar :

*Motorlu araçlarla ,yüklü ağırlığı 750 kg.ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri Trafik Tescil kuruluşlarınca ,

*Askeri araçların tescil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerince ,

*Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri,kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca,

*İş makineleri bağlı olduğu kuruluş veya Ticaret, Sanayi veya Ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır