YARALILARIN TAŞINMAYA HAZIRLANMASI VE TAŞIMA ŞEKİLLERİ

1.Derecede Öncelikle Taşınacak Yaralılar ( çok aciller ) :

·        Solunumu durmuş ve solunum güçlüğü olanlar

·        Şoka girmiş olanlar

·        Ağır kanamalı olanlar

·        Geniş yanık yarası olanlar

·        Solunum yolu ile zehirlenenler

·        Aşırı su ve tuz kaybı olanlar

·        Ağır baş ,göğüs ve karın yarası olanlar.

2.Derecede  Öncelikle Taşınacak Yaralılar (aciller ) :

·        Turnike uygulanmış olanlar

·        Fazla sayıda yarası olanlar

·        Bilinci yerinde olmayanlar

·        Donmakta olanlar

·        Açık ve kapalı kırıkları olanlar

·        İç kanaması olanlar

3.Derecede  Öncelikle Taşınacak Yaralılar (acil olmayanlar ) :

·        Omurga kırığı olanlar

·        Basit kırıkları olanlar

·        Burkulmalar ve çıkığı olanlar

4.Derecede En Son Taşınacak Yaralılar : ( Yaşama Şansı Olmayanlar )

·        Ölüm halinde olanlar ve ölenler

·        Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar

·        Çok fazla kan kaybetmiş olanlar

YARALIYA UYGUN POZİSYON VERİLMESİ :

KAZAZEDELER ;

·        Yaranın yeri ve yaranın özelliğine

·        Kırıkların yeri ve şekline

·        Yaralı organın durumuna

·        Kanamın tekrarlanmasına

Kazazedenin durumundaki değişikliklere göre uygun pozisyon verilerek taşınmalıdır.Uygun pozisyonda taşınmayan yaralıların tedavisi güçleşir. Ömür boyu kalıcı sakatlıklara neden olabilir.

Sabit Yan Yatış Pozisyonu :

      Yaralı yan yatırılır, alttaki bacak dizden kırılarak bükülür.Üstteki bacağın üzerine uzatılır belden yukarı kısım dirsekten kırılan kolun üzerine yarı yüz üstü yatırılır. Vücut yere doğru dik olarak kalan bu kolun üzerine yatar. Diğer kol arkada sabit kalır.

! Solunum güçlüğünde ,baş yaralanması sonucu kulaktan kan gelmesi durumunda ,zehirlenmelerde, suni solunum ve kalp masajından sonra kazazedelere yan yatış pozisyonu verilir.

BAZI BÖLGE VE ORGAN YARALANMALARINDAKİ TAŞIMADA VERİLECEK UYGUN POZİSYONLAR :

1-      Baş Ve Yüz Yaralanmalarında : Yarı oturuş pozisyonu verilir. (başın arkasına ve sırtının altına yastık konur. ) Baş yaralanmasında kulaktan kan geliyorsa , kan akan kulak alta kalacak şekilde yan yatırılır.

2-      Göğüs Yaralanmasında : Oturuş veya yarı oturuş pozisyonu verilir.

3-      Kol Ve Bacak Kemiği Kırklarında : Kol kemiği kırıklarında oturuş, kalça ve bacak kemiği kırıklarında sırt üstü yatış pozisyonuna  alınır.

4-      Omurga Kırıklarında : Sırt üstü yatırılarak yaralı sedyeye bağlanır.

5-      Kalça Kırığı : Omurga kırıklarında verilen pozisyon verilir.

! Solunum güçlüğü çekenler, komaya girenler ve kusan yaralılara yan yatış pozisyonu verilir.

( Yaralı sırt üstü yatması gerekiyorsa başı yana çevrilir.)

! Şok ve bayılmada şok pozisyonu verilir. ŞOK POZİSYONU : Hasta sırt üstü yatırılır, ayaklar biraz yukarıya kaldırılır, baş yana çevrilir, üstü örtülür, dil kontrol edilir.

! Açık karın yaralanmalarında sırt üstü yatış pozisyonu verilir. ( Karındaki yara enine ise ayaklar dizden bükülür gövdeye doğru çekilir.)

! Kol ve bacak kanamalarında  sırt üstü yatırılır, kol ve bacaklar kalp seviyesinden yukarıya kaldırılır.

! Burun kanamalarında oturuş pozisyonu verilir.

Devamı