YARALILARIN ARAÇTAN ÇIKARILMASI :

 

! Yanlış  ve rasgele çıkarılan kazazedeler kazanın verdiği zarardan daha fazla zarar görürler. Yaralılar araçtan çıkarılmadan önce kontak anahtarı kapatılır. Kazazedeler en iyi 3 kişi ile çıkarılır. Ancak araçta yangın tehlikesi varsa tek kişi ile çıkarılabilir.

! Yaralıların araçtan çıkarılması teknikleri : Omurga kırıklarında kazazedeler oturtularak çıkarılırsa  tüm alt taraf felç olabilir.Bu nedenle baş,boyun ve gövde düzlüğünü bozmadan çıkarmaya dikkat edilmelidir. Boyun kırıklarında kast kullanarak veya sert bir cisim sarılarak çıkarılmalıdır.Kırık kol ve bacaklar hareket ettirilmemelidir.

YARALIYA UYGUN POZİSYON VERİLMESİ :

 

! Omurga, boyun ve bacak kırığı olanlar, karın yarası  ve şokta olanlar sırt üstü yatırılır.

! Baş ve göğüs yarası köprücük, kol kırığı olanlar oturuş pozisyonuna alınır.

! Kusan hastalar ,solunum zorluğu çekenler, kulağından kan gelenler ve bilinci  yerinde olmayanlar yan  yatış pozisyonuna alınırlar.

YARALININ HAYATİ BULGULARININ İZLENMESİ:

Ölüm tehlikesi içinde olanlara gerekli ilkyardım yapılır. İlkyardım yapılan kazazedeler sürekli gözlem altında tutulmalıdır. Kazazedelerin sıcak tutulması gerekir. Kalp atışları ,gözbebekleri ,refleksleri , solunumu, kanama bölgesi ve bilinci sürekli izlenir.

 

ARAÇLARDA İLKYARDIM ÇANTASININ YERİ VE ÖNEMİ :

Karayolları trafik kanununa göre araçlarda ilkyardım çantasının bulundurulması zorunludur. A1,

 A2,G Dışındaki araçlarda bulundurulur. İlkyardım çantası aracın içinde sürücünün kolayca alabileceği görünür  bir yerde bulundurulur. Yolcu taşıyan araçlarda normalden  daha büyük olmalıdır. Her 10 yolcuya bir adet ilkyardım çantası olmalıdır. Malzemeler her an kullanılacakmış gibi tam olmalıdır. Eksilen malzemeler tamamlanmalıdır.