SOLUNUMUN SAĞLANMASI :

Solunum Durmasının Sebepleri :

-          Göğüs bölgesinde ezilme, sıkışma ve baskı gibi durumlar.

-          Elektrik çarpması.

-          Zehirli gazlar ve dumanlar.

-          Dilin gevşeyip soluk yolunu tıkaması.

-          Suda boğulma sonucu akciğerlere su  dolması.

-          Soluk yoluna yabancı cisim kaçması ile solunum durabilir.

Solunum Durmasının Belirtileri :

Kazazedelerin soluk alıp almadığını anlamak için; başını geriye doğru iterek kulağımızı ağzına yaklaştırmalıyız. Soluk almıyorsa solunum sesi duyulmaz, nefesin sıcaklığı hissedilmez ayrıca göğüs hareketleri de görülmez.

 

SOLUNUMU SAĞLAMA UYGULAMALARI :

 

Solunumu Kolaylaştırıcı Pozisyonlar :

Kazazede solunum güçlüğü çekiyorsa, hemen sabit yan yatış pozisyonuna getirilir Bu şekilde kazazedenin normal ve rahat soluk alması sağlanır. --- Eğer hiç soluk almıyorsa ,önce solunumu durduran sebepler ortadan kaldırılır. Kazazedenin başı hafif geriye bükülür. Ağzı açılarak, dil geriye kaçmışsa öne doğru çekilir. Ağız boşluğunda yabancı cisim, kusmuk, kan varsa temizlenir.

 

BOĞULMALARDA İLKYARDIM UYGULAMASI :

 

Boğazdan  Yabancı Cisimlerin Çıkarılması Teknikleri :

-          Kazazedenin baş ve omuzları öne doğru eğdirilir, çocuksa baş aşağı sarkıtılarak  iki kürek kemiği arasına (sırtının ortasına) vurularak yabancı cisim çıkarılır.

-          Bebekse bir kol üzerine yüzüstü yatırılarak sırtına hafif hafif vurulur.

-          Kazazedenin arkasına geçen ilkyardımcı kollarını koltuk altlarından  geçirir. Kazazedenin  karnının üst kısmından ve göğsün altından ilkyardımcı ellerini birbirine kenetler içe ve yukarı doğru birden bastırılıp çekince basınçla yabancı cisim dışarı çıkarılır.

Suda Boğulmalar :

Suda  boğulma tehlikesi geçiren kişinin hemen yuttuğu su boşaltılır, bunun için kişinin göbek bölgesinin üzerine eller kenetlenerek yukarı kaldırılır. Bu şekilde hastanın başı bir tarafa ayakları diğer tarafa sarkar.

Kazazedenin başı aşağı gelince akciğerlerdeki su dışarı boşalır. Çocuklar ve bebeklerde ise bacaklardan  tutularak yukarı kaldırılır;  baş aşağı getirilerek akciğerlerde ki su boşaltılır.