KOMANIN TANIMI :

Bir hastanın çevreyi tanımayacak kadar algılama özelliğinin kaybolmasına koma denir.

Komanın Belirtileri :

Komaya giren bir hastanın tüm duyumları geriler ve gittikçe ortadan kalkar.Tepkiler zayıflar,konuşmaları mırıldanma şeklindedir. İleriye derin bir bilinç kaybı olur. Ancak çok etkili uyarıcılara karşı huzursuz olur ve tepki gösterebilir. Gerekli önlemler alınmazsa hastanın  vücut fonksiyonları tamamen bozulur. Geriye dönüşü olmayacak şekilde bitkisel hayata girerek hasta ölebilir.

Komaya Girme Nedenleri :

·        Başa alınan darbeler sonucu beyin yapısındaki bozulmalar

·        Beyin kanamaları

·        Zehirlemeler (alkol ve ilaç zehirlenmesi gibi )

·        Solunum güçlüğü ve solunum durması

·        Şiddetli kanamalar

·        Şokun komaya dönüşmesi

·        Çeşitli hastalıklar ve metabolizma bozuklukları

Komada İlkyardım :

Solunum güçlüğü ve morarmaları önlemek için yüzüstü pozisyona alınmalıdır. Bu şekilde akciğer ve mideden gelen salgılar dışarıya akar. Dilin gevşeyip geriye kaçması da kontrol edilmelidir.

·        Soluk yolu açılarak solunum kontrol edilir

·        Gerekirse hemen suni solunum yapılır

·        Sıkı elbiseler gevşetilir

·        Hastanın vücut sıcaklığı korunur

·        Başından aşağı su dökülmez , tokat atılmaz

Kesinlikle oturtulmaz ,oturunca ölebilir. Hemen hastaneye götürülür.