TRAFİK KAZALARI VE

YARALANMALAR :

Yara : Çeşitli nedenlerle deri bütünlüğünün  bozulmasıdır.Meydana  geliş şekilleri ise :

1-Ezik yara : Sert ve künt cisimlerle oluşur. Dokularda yırtılma, parçalanma ve kanama meydana gelir. Yara kenarları düzensiz olup, çok fazla ağrılıdır. Mikrop kapmaya uygun bir yara türüdür. Bu nedenle kesik yaralar ağrılı ve kanamalıdır.

2- Kesik Yara : Kesici cisimlerle meydana gelir. İnsan vücudunda damarlar ve sinirler dikey olarak aşağıya doğru inerler. Vücut enine doğru kesilirse; kesik yaralar tehlikeli olur. Damarlar ve sinirler ikiye bölünür. Bu nedenle ağrılı ve kanamalıdır.

3- Batıcı Ve Delici Yaralar : Sivri uçlu cisimlerle meydana gelir. Ne kadar fazla delinirse o kadar tehlikeli olur. İç organlarda kanama ve parçalanma görülebilir.

4- Diğer Yaralar Kimyasal etkiler (asit-gaz) ,fiziki etkenler(sıcak,soğuk,ışınlar) ,hayvan ısırıkları, yanık ve ateşli silahlarla meydana gelen yaralardır.

 

YARALANMALARDA GENEL İLKYARDIM KURALLARI :

Yaranın Dış Etkenlerden Korunması :

·        Yaralı yaralayıcı etkenden uzaklaştırılır

·        Yaralanmalarda önce kanama ve şok önlenir.

·        Kaza yerinde yaralar temiz sargı bezi ile sarılarak dış etkenlerden korunur.

·        Yaralı organ istirahate alınır ve pansuman yapılır.

·        Uygun pozisyonda sağlık kuruluşuna götürülür.

Yaranın Sarılması Ve Yara Bölgesinin Tespiti :

Yaraya bir şey batmışsa çıkarılmaz ,etrafı yastıklanarak sarılır. Batan cisim yerinden oynatılmadan hemen hastaneye götürülür.

Kaza yerinde çok yaralı varsa ve zamanımızda yetersizse, kazazedelerin yaraları sadece temiz sargı bezi sarılarak kapatılır. Zamanımız varsa tam bir pansuman yapılır.

·        Pansuman için yaralı önce uygun pozisyona alınır.

·        Yaranın içi sabunlu su ve mersolle temizlenir.

·        Yara çok kirli ise oksijenli su ile de temizlenebilir.

·        Yaranın çevresi alkolle silinir.

·        El değmeden gazlı bez yaranın büyüklüğüne göre kesilir.

·        Gazlı bez yaranın üzerine konur , sargı bezi ile sarılır veya flasterle tutturulur.

·        Kesik yara ise kesilmiş kenarları yaklaştırarak sarılır.

Yaralar pamukla kapatılmaz ,yaraya merhem ,tentürdiyot, diş macunu, salça vb. maddeler sürülmez. Büyük kanamalı yaralarda basınçlı tampon konarak yaralı bölge üçgen sargı veya sargı bezi ile tespit edilir.  Genelde yaralar vücudun üst tarafında kalacak şekilde kıpırdatılmadan  hastaneye götürülür. Yaralının esas pansumanı sağlık kuruluşunda yapılır.

Kopan Organın Nakledilmesi :

·        Kanama durdurulur ve yara kapatılarak tespiti yapılır.

·        Kopan organ ıslak sargı bezine sarılarak bir poşete konur.

·        Bu poşet, içinde buz olan başka bir poşete konur.

Kopan organ 5-6 saat içinde hastaneye ulaşırsa yerine dikilebilir