TRAFİK KAZALARININ

SEBEPLERİ

1-       ARAÇ FAKTÖRÜ: (%2-4)

Aracın yapım hatası,bakımsızlık ve ihmal sonucu araçlar kazalara neden olabilirler.

a)       Lastik patlaması cam kırılması ,

b)       Fren Tutmaması

c)       Diğer teknik yetersizlikler gibi.

2-       ÇEVRE FAKTÖRÜ:(%1)

a)       Yolların dar ve bozuk olması

b)       Uyarıcı işaretlerin olmayışı

c)       Buzlanma ,sis ve yağışlar.

3- İNSAN FAKTÖRÜ :( %95)

Trafik kazalarına en fazla insanlar sebep olurlar. Bu nedenle eğitim ve bilinçlendirme gereklidir.İnsan faktörü sürücüler ve yayalar olmak üzere 2 grupta incelenir.

A)      Sürücülerin etkisi : (%80)

1-       Bilgisizlik: Araçtaki eksiklik ve arızaların bilinmemesi ,işi bilerek ve anlayarak yapmamak.

2-       Dikkatsizlik: Uykusuzluk  ,yorgunluk ,dalgınlık ,trafik kurallarına uymamak, ruhsal  bozukluklar, (korku içinde ,endişeli ,öfkeli, hırslı ,bencil ,sabırsız araç kullanmak.)

3-       İhmalkarlık: Güvenlik önlemlerini almamak işi rasgele yapmak( sorumsuzluk) Teknik yetersizlik ,uygulama ve denetim azlığı ,aracı amaç kullanmak, alkol ve uyuşturucu kullanmak.

BİR SÜRÜCÜ EN FAZLA KURALLARA UYMADIĞI İÇİN KAZA YAPAR.

Bir kaza olduğu zaman  ölümlerin %10 u ilk 5 dakikada ,%50 si de ilk yarım saatte olmaktadır.Yaralıların yanlış taşınması ve yapılan hatalarda ölüm oranlarını %50 arttırmaktadır. Bu ölümleri önlemek için olay yerinde ve taşıma sırasında doğru şekilde ilkyardım uygulamak gerekir.Her sürücü ilkyardım bilgisi almak ve gerektiğinde uygulamak zorundadır. Karayolları Trafik Kanununa göre ilkyardım önlemi almayan sürücüye para ve puan cezası uygulanır.

İLKYARDIM : Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar olay yerinde yapılan hayat kurtarıcı girişimlere İLKYARDIM denir.

İLKYARDIMIN AMACI: Kazanın olduğu yerde ,kazazedelere yardım ederek durumlarının kötüye gitmesini engellemek ve hayatlarını kurtarmaktır.

İLKYARDIMIN İLKELERİ: İlkyardım yapacak kişi soğukkanlı bir şekilde ve çevre imkanlarını da kullanarak gerekli ilkyardım önlemini almalıdır.

! Kazazedeler incelenerek önce kimlere yardım edilmesi gerektiğini belirlemek (Burada doğru ve çabuk teşhis önemlidir).

! Kazazedeyi tehlikeli  yer veya pozisyondan kurtarmak .

! Gerekli ilkyardım uygulamasını yapmak

! İlkyardım sonrası verilecek pozisyona getirmek

! Kazazedelerin bilincini açık tutmak ve moral vermek.

! Kazayı haber vermek.

! Uygun pozisyonda  kazazedeleri sağlık kuruluşuna götürmeye çalışmaktır.