İLK YARDIM

Kaza: Daha önceden olacağı edilemeyen, bilgisizlik, dikkatsizlik ve ihmal sonucu aniden olan ve istenmeyen sonuçlar doğuran olaylardır.

Felaket: Doğal kaynaklı olan ve kasıt unsuru olmadan ortaya çıkan büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olan olaylardır. Kazalara göre felaketlerde daha çok ölüm olur.

Bir insanın kaza yapmasında 3 temel etken vardır.

1- Bilgisizlik
2- Dikkatsizlik
3- İhmalkarlıktır.


Bir insan ya kendi hatasından ya da başkalarının hataları sonucu kaza yapar.Ayrıca araç ve gereçlerde etkendir.

Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket eden bir veya daha fazla aracın işe karışmasıyla; ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanan olaylardır. En fazla ölümlere trafik kazaları sebep olur.

Trafik Kazasının Kapsamı:

1- Aracın devrilmesi
2-Araçların birbiriyle çarpışması
3- Aracın Yayalara çarpması
4- Aracın sabit bir şeye veya hayvana çarpması.

Trafik Kazasının Unsurları:

1- Trafiğe açık bir cadde, sokak veya yolda olursa
2- En az bir araç işe karışırsa
3- Bir veya birden fazla ölüm ve yaralanma olursa
4- Sonuçta maddi bir zarar varsa bu bir TRAFİK KAZASIDIR.

Tarlada çalışan traktör kaza yaparsa bu bir iş kazasıdır. Türkiye ‘de trafik kazalarında her yıl 7-8 bin insan ölmekte ve 100 bine yakın kişi de yaralanmaktadır. İleri ülkelerde trafik kazaları ve ölümlerin az olmasının nedenleri:

A ) GELİŞMİŞLİK:

1- Bütün sürücüler trafik kurallarını iyi öğrenir ve bu kurallara önemli ölçüde uyarlar.
2- Yolları caddeleri ve sokakları düzenli ve bakımlıdır.
3- Arabalar sağlam ve tam donanımlıdır.

B ) SORUMLULUK :

1- Sürücüler eğitimli ve dikkatlidirler.
2- Trafik cezaları ağır ve caydırıcı özelliği yüksektir.