ARAÇ  İLKYARDIM

ÇANTASI MALZEMELERİNİN

KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ :

Sargılar :

-          Yara üzerine konan  pansuman malzemelerini sarmada ,

-          Yarayı dış etkilerden korumada,

-          Kırıkların tespit edilerek hareketsizliğini sağlamada,

-          Şişlikleri sarmada,

-          Kol ve bacak kanamalarında turnike olarak kullanılmaktadır.

Üçgen Sargı Bezi :

-          Köprücük  ve kaburga kırıklarını tespit etmede,

-          Ön kol kırığını boyuna asmada,

-          Bazı yaraları sarmada,

-          Turnike malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Hidrofil Pamuk:

-          Yaraları temizleme de kullanılır

-          Pansumanda yara sızıntılarını emmesi için gazlı bezin arasına konur,

-          Kırıkları tespit etmede yumuşak madde olarak kullanılır,

-          (Pamuk açık yaraya konursa yapışır)

Hidrofil gazlı bez :

-          Yaralarda pansuman malzemesi olarak kullanılır. Yaranın hemen üstüne konduğu için en temiz olması gereken malzemedir. Yara üzerine gelecek kısmına el sürülmez.

-          Kanamalarda tampon olarak da kullanılır.

Oksijenli su :

-          Çok kirli yaraları temizlemede kullanılır (emniyet genel müdürlüğünce çanta muhteviyatından çıkarılmıştır.)

Elastik bandaj :

-          Kol ve bacak kanamalarında turnike olarak kullanılır.

-          Şiş yaraları sarmada kullanılır.

Flaster :

-          Yara pansumanını yara üzerine bantlamada kullanılır.

-          Saçlı deriye yapıştırılmaz, pansumanı çıkarırken saçları çeker.

Alkol :

-          Yara çevresini temizlemek için kullanılır ayrıca şiş olan yaralara da sürülür.( Alkol açık yaraya sürülmez .Açık yaranın hücrelerini parçaladığı için iyileşmesini geciktirir.)

Mersol :

-          Mikropları temizlemek için açık yaralara kullanılır.

Çengelli İğne :

-          Gereğinde sargıları tutturmada kullanılır.

Ayrıca ilkyardım çantasında yara bandı ,ağrı kesici, el feneri, jeton , kalem ve ilkyardım el kitabı bulundurulması faydalıdır.